زیباکلام: چه کسی به شما اجازه داد این همه پول خرج هسته‌ای کنید؟!


زیباکلام: چه کسی به شما اجازه داد این همه پول خرج هسته‌ای کنید؟!
برشی از مناظره زیباکلام و رسایی در دانشگاه تربیت مدرس (قسمت پنجم)
پخش از آرمان تی‌وی


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)