جشنواره بازی های رایانه ای عمار /استاد حسین بابامرادی


قسمتهایی از مصاحبه استاد حسین بابامرادی با جشنواره عمار در مورد بخش بازی های رایانه ای این جشنواره که به زودی ان شاءالله اغاز به کار خواهد کرد .


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر