نحوه شهادت شهید عبدالمهدی کاظمی


کلیپ نحوه شهادت شهید عبدالمهدی کاظمی در خان طومان در تاریخ 94/9/29 در عملیات آزادسازی خان طومان


+ 
81

- 
16

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)