انیمیشن این پیروزی به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر


روایت ساخت سرود این پیروزی قبل از فتح خرمشهر


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر