اگر زبان را نگه داریم، خیلی از مشکلات ما حل میشه


بیاناتی از آیت الله فاطمی نیا


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر