لحظه پاشیدن آرد روی اولاند رئیس جمهور فرانسه


یک زن فرانسوی در حین سخنرانی اولاند برای نشان دادن اعتراض خود به سمت او آرد پاشید.«فرانسوا اولاند» در جریان سخنرانی در کنفرانسی در خصوص خانه سازی در مرکز نمایشگاهی در پاریس توسط یک زن فرانسوی مورد حمله قرار گرفت و از سوی او به سمتش آرد پاشیده شد.بر اساس این گزارش، این زن پلاکاردی را به همراه خود داشت که با توجه به مندرجات آن می‌خواست به دلیل بی‌عدالتی رخ داده در حق وی در رابطه با پرونده‌ای در شهر «لیل» فرانسه اعتراض کند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر