نماهنگ 35 سال انتظار


ویژه مادران و پدران شهدای 8 سال دفاع مقدس
مادرانی که حال پس از گذشت 3 دهه پیکر فرزندان خود را به آغوش می کشند !
با تشکر از پایگاه اینترنتی عبرات


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر