از دیپلماسی تا قالی ایرانی!


دکتر سعید جلیلی: دیپلماسی حوصله وصبر راهبردی نیاز دارد. دستپاچه شدن در دیپلماسی؛ خطای راهبردی است!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر