حضور میلیونی زائران حسینی در کربلای معلی


میلیون ها زائر حسینی با حضور در کربلای معلی، مراسم روز عاشوراء را برگزار کردند. این مراسم با حضور ۳۰ هزار نیروی امنیتی برگزار شد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر