ابرقهرمانان پوشالی-استاد بابامرادی-شبکه خبر-قسمت اول


برنامه : فناوری اطلاعات
شبکه : شبکه خبر IRINN
تاریخ : جمعه 23 مهر 1395
موضوع : معرفی ابرقهرمانان پوشالی به وسیله ابزار های نوین رسانه ای
از کلام : استاد حسین بابامرادی
قسمت اول


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر