ابرقهرمانان پوشالی-استاد بابامرادی-شبکه خبر-برنامه دوم


برنامه : فناوری اطلاعات
شبکه : شبکه خبر IRINN
تاریخ : جمعه 30 مهر 1395
موضوع : معرفی ابرقهرمانان پوشالی به وسیله ابزار های نوین رسانه ای
از کلام : استاد حسین بابامرادی
قسمت دوم


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر