تفاوت سربازان مکتب خمینی با مدیران نجومی لیبرال


خاطره حاج سیعد قاسمی از رزمندگان دفاع مقدس در نقطه رهایی که حتی در میدان سخت جنگ و شهادت هم خود را بدهکار انقلاب میدانستند و در رعایت امانت بیت المال ذره ای کوتاه نیامدند... تفاوت سربازان خمینی با مدیران نجومی که با دست درازی به بیت المال و با گستاخی تمام مدعی دریافت سهم خود از سفره انقلاب هستند!!! #ذخایر_نظام


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • شما رو به خدا خیلی بیشتر از این قیاس ها که حتی دست بالاتر (قیاس های معنایی عاری از دخالت مادیات هم) در مقایسه بین ملت سرباز خمینی«دهه های 40-60» و ملت امروز بگید. خوب بود. جداً نیاز است. جدای از افرادی که در امتداد قدرت طلبی و ولع دنیویات در جایگاه ظالم بر این ملت حاکم شده اند، خود مردم هم انگار تحرک و ایمان کافی به کیفیت آنچه آنروزها در آن نسل ها دیدیم ندارند. اگر سردار قاسمی و امثال او حفظهم الله اینچنین اند بازماندگان آن نسل مردان مَردند . ما چگونه ایم؟