شاخصه های حسن معاشرت


بخشی از خطبه های نماز جمعه 20 آبان شهرستان ساوه درباره شاخصه های حسن معاشرت


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر