مردم رها شده از چنگ تروریست های حلب شرقی


مردم رها شده از چنگ تروریست های حلب شرقی
لینک این ویدیو در خیزش تی وی:
http://khizeshtv.blog.ir/post/568


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر