رسایی بازهم روحانی رابه چالش کشید


شرمساری علیه شرمساری


حمید رسایی با انتشار کلیپی به انتقاد از دولت تدبیر و امید پرداخت و همراه آن متنی به مضمون زیر منتشر کرد:
گزارشی از شرمساری های واقعی دولت یازدهم که برای فراموشی آن، روحانی به دنبال شرمساری های تصنعی است.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)