در دی ماه سال ۱۳۵۶ چه گذشت؟


در ۱۹ دیماه ۱۳۵۶ مردم در اعتراض به توهین روزنامه اطلاعات به امام به خیابان ها آمده بودند و رژیم هم می دانست حضور مردم، قرار است آرام و بدون خشونت باشد. اما با همه اینها مردم قم به شدیدترین شکل ممکن به گلوله بسته شدند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر