اعتراض شدید کرباسچی به BBC فارسی، روی آنتن زنده...


اعتراض شدید غلامحسین کرباسچی به BBC فارسی، روی آنتن زنده این شبکه...

شرافتمندانه عمل نکردید و به آقای هاشمی توهین کردید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)