هاشمی ابوطالب فتنه 88 و زمینه ساز حماسه 9دی بود!!!


بخشی از ادعاهای عجیب آیت الله حائری شیرازی در گفتگو با شبکه خبر
نقد و فیلم کامل گفتگو:
http://salahshoorfard.parsiblog.com/Posts/280/


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)