انقلاب بحرین؛ فریاد فراموش شدگان


خواسته ی مردم بحرین چیست؟
5 سال گذشت و انقلاب همچنان ادامه دارد...
برای اینکه بدانید در بحرین چه می گذرد این کلیپ را ببینید


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر