توهین شخص فعال فتنه 88 به آیت الله مهدوی کنی


هادی غفاری از فعالین فتنه ۸۸ و حامیان میرحسین موسوی: به آقای مهدوی کنی گفتم "خفه شو، مرتیکه!!
در سال ۸۸ هم از منزل ایشون اسلحه و مهمات پیدا کرده بودند!!!+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر