واکنش تند وزیر علوم به سوال اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه


بعد از رفتار زشت وزیر بهداشت، این بار فیلم واکنش تند وزیر علوم به سوال اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه:
اینطور تهدید نکنید؛آب از آب تکان نخواهد خورد!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر