من برای «مردن» زندگی می کردم!!! قسمت دوم


در گروهک طالبان چه می گذرد؟ آیا اعمال و عقاید گروهکهایی مثل طالبان با جهاد اسلامی منافات دارد؟ پاسخ به همه ی این سوالات را از زبان عضو سابق طالبان بشنوید.
+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر