کابوسِ رویاییِ یک مادر!!!


فیلم کوتاهی از هنرمند جوان مصری با ایده ای ناب در مورد بی وفایی برخی فرزندان نسبت به والدینشان


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر