جملات قصار جواد خیابانی از زبان مهران مدیری!


جواد خیابانی گزارشگر مسابقات فوتبال در برنامه دورهمی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر