پیش بینی مهران مدیری از مظلومیت از دست رفته دختروزیر/طنز


مظلومیت از دست رفته دختر آقای بوووووووق که مهران مدیری سال های پیش، آن را به تصویر کشید


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر