توهین استاندار همدان به قالیباف


مگه #قالیباف از #خط_قرمز چه کسانی رد شده که اینطور به او می تازند؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر