مولودی حاج محمود کریمی به مناسبت نیمه شعبان


نیمه شعبان که از راه میرسد مشتاقان و مومنان و حقیقت طلبان پر امیدتر از گذشته چشم براه عزیز و ناجی همه مظلومان جهان هستند . مهدی خواهد آمد تا به این دنیای پر از تیرگی و تباهی که هر روز منفعت طلبان و ظالمان زر و زور بر جسم و جان مردم بی گناه در سراسر جهان نشانده اند پایان دهد


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر