گفتگوی ویژه خبری | محمدباقر قالیباف


ویژه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری96


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر