حمایت جمشید آرین از سید ابراهیم رئیسی


جمشید آرین: را ما #رئیسی
جمشید آرین، مخترع خودروهای هوشمند الکترونیکی در جهان می باشد


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر