هشدار طنزآمیز امام به شهید رجایی


هشدار طنزآمیز امام به شهید رجایی (رییس‌ جمهور وقت) در حضور حسن روحانی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر