اصول تحکیم خانواده (چشم پوشی و صبوری)


بخشی از خطبه های نماز جمعه 3 دی ماه شهرستان ساوه درباره اصول تحکیم خانواده ؛(چشم پوشی و صبوری)..


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر