نماهنگ «دلخوشی»


نماهنگ دلخوشی
با صدای مرتضی گلی
کارگردان مهران علوی
در همدلی با کودکان سرطانی
مجری طرح موسسه فرهنگی دلصدا


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر