ترکیه؛ بزرگترین زندان خبرنگاران جهان!!!


دولت ترکیه حتی به ویکی پدیا هم رحم نکرد و فیلترش کرد، جالبه که هیچکس در هیچ رسانه ای در دنیا، به این خفقان اطلاعاتی در ترکیه هیچ اعتراضی نمی کنه/ ببینید


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر