تیزر مستند «نردبان فریب»


مستندی که قرار بود شب گذشته ساعت 22 از شبکه مستند سیما پخش بشود اما به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست به جای آن راز بقا پخش شد
موضوع مستند به شرح زیر بود
توافقنامه پاریس به عنوان "ان پی تی صنعتی"، چه تبعاتی برای کشورهای مستقل خواهد داشت؟
آیا تحریم های هسته ای تکرار خواهد شد؟


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر