لحظات اهدای حکم تنفیذ روحانی از سوی رهبرانقلاب


لحظات اهدای حکم #تنفیذ روحانی از سوی #رهبرانقلاب


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر