اعتراض پدر شهید احمدی روشن نسبت به سوء استفاده از جایگاه شهدا (ماجرای تودیع معارفه دولت)


اعتراض پدر شهید احمدی روشن نسبت به سوء استفاده از جایگاه شهدا و خانواده های آن بزرگواران در مکالمه با سردار قاسمی و امت حزب الل در یادواره شهدای اصفهان در جریان مراسمات تودیع معارفه در دولت دوازدهم


+ 
12

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر