اهمیت تعلیم و تربیت دینی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 24 شهریور ماه شهرستان ساوه درباره اهمیت تعلیم و تربیت دینی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر