حاج محمود کریمی | سر راهم دریای حسرت توی سینم


سر راهم دریای حسرت تویی سینم موج فراته تو نگاهم کارش تموم با یه ضربه هر کی که باشه سر راهم لبای تیغ دو دمم تشنه ی دستور شماست جای همه لشگر تو خیمه ی دار الشهداست اگه خدا توون بده طوفان میشه تو صحرا اگه آقام فرمون بده دل میزنم به دریا مدد اگه حیدر کنه غوغا میشه به مولا اومد کنارم دختر تو با چشایی که پر اشکه توی دستش
قدیمی


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر