پیوند مدرسه و منزل/پیوند اولیا و مربیان


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 مهرماه شهرستان ساوه درباره پیوند مدرسه و اولیا/پیوند اولیا و مربیان
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر