اصل حاکمیت قانون/قانون بالاتر از همه


بخشی از خطبه های نماز جمعه 10 آذرماه شهرستان ساوه درباره اصل حاکمیت قانون/قانون بالاتر از همه
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر