عزای فاطمیه و غربت علی (ع)


بخشی از خطبه های نماز جمعه 13بهمن ماه شهرستان ساوه درباره عزای فاطمیه و غربت علی (ع)
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر