ننشینید کنار، هی نق بزنید و مردم را مأیوس کنید!


اگر حضرت ابراهیم(ع) فقط ذکر میگفت و دعا میکرد، در آتش نمی‌انداختندش!


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر