مقاومت دوازده نفره ای که باعث شد شهر آبادان سقوط نکند


خاطره گویی آیت الله اراکی در منطقه عملیاتی شلمچه

مقاومت دوازده نفره ای که باعث شد شهر آبادان سقوط نکند


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر