روحانی میگوید بودجه دست ما نیست،نوبخت میگوید خرج کردیم!


روحانی میگوید بودجه دست ما نیست، ولی نوبخت سخنگوی دولت میگوید خرج کردیم!

صحبت های آقای کریمی قدوسی


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر