فوائد و آثار انفاق مالی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 11 اسفندماه شهرستان ساوه درباره فوائد و آثار انفاق مالی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر