فرمان پذیری فاطمه (س) از همسرش


بخشی از خطبه های نماز جمعه 18 اسفندماه شهرستان ساوه درباره فرمان پذیری فاطمه (س) از همسرش
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر