طرف ۵تا دختر داره دارن تن فروشی میکنن،من دستفروشی میکنم


«دست»فروش | بریم دزدی کنیم خوبه؟! | خانمه ۵تا دختر برده تو یه آپارتمان دارن تن فروشی میکنن، من دارم دستفروشی میکنم! منو باید بگیرن؟! | گفتگو با دستفروشان بازار شب عید !


+ 
35

- 
13

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دین یعنی سبک زندگی ؛
  کارکرد دین قسط است؛
  درکشور انقلابی اسلامی بایستی قسط درجامعه اش جاری باشد؛
  قسط از عدالت بالاتر است؛
  چرا وقتی میگی قسط ،همه فقط دفترچه قسط بانک را می شناسند؟
  چرا درچهلمین سال انقلاب اسلامی فقط امامه جامعه عذر خواهی میکنند؟
  چون مسئولینی را که از پروپاگاندا استفاده کردند،انتخاب شدند؛
  پروپاگاندا از سازکار های تبلیغ لیبرالی است؛
  کشوری که بخواهد قسط قرآنی را در جامعه اش جاری کند نبایستی از سازکارهای لیبرالی در اقتصادش ،درسیاست ش ،درفرهنگ ش استفاده کنند؛
  لیبرالیسم ناسازگار با اسلام است،غیرالهی ست،ناسازگار بامعرفت توحیدی ست؛
  سازکارهای اقتصاد لیبرال جنگ با خدای متعال است؛
  چرا ؟
  چون اساس آن ربا است؛
  چون منفعت بیشتر اصل است؛
  وقتی ربا درجامعه جاری باشد ،برکت نیست ؛
  وقتی برکت نباشد،جامعه ما ،اجتماع ما می شود اینی که دراین کلیپ می بینیم؛
  عدالت و قسط قرآنی به محاق برده میشود؛
  هرچه فریاد دارید،برسرلیبرالیسم و لیبرال ها بزنید؛
  چراکه دست کم بیست و یک سال است،جریان سیاسی لیبرال ،با پروپاگاندا از مردم رای گرفتند،و دولت ها را مستقیما دردست دارند.

 • بنظرم دستفروشی درست نیست! باید یه مکانی رو برای دستفروشا شهرداری ها در نظر بگیرند. اینکه نمیشه چون مشکل داری بیای و پیاده روهارو ببندی.