آیین نوروزخوانی در مازندران/ سلام مازنی‌ها به بهار


آئین نوروز‌خوانی همه‌ساله در ماه اسفند در شهر‌ها و روستاهای استان مازندران برگزار می‌شود و رسیدن بهار و سال جدید را نوید می‌دهد.


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر