حاج حسین سیب سرخی| دریـای بى کرانى دارى چه قبله گاه و چه جمکرانی


دریـای بى کرانى دارى چه قبله گاه و چه جمکرانی/ تو صاحب دلها و تو صاحب الزمانی/ میشه آخر یه روز حکومت جهانی


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر