زایمان مردانه؟ آقای وزیر بهداشت؟!/انتقاد از سخنان وزیر بهداشت


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره زایمان مردانه؟ آقای وزیر بهداشت؟!/انتقاد از سخنان وزیر بهداشت
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر